img-news

Aperitiefsalon (Antichambre)

De antichambre heeft altijd dezelfde naam behouden en herinnert aan zijn oorspronkelijke functie. Het is een gezellige ruimte met spiegeldecoratie. Het was de kamer waarin gewacht werd alvorens men uitgenodigd werd om binnen te gaan in een van de andere salons. Het decor werd echter volledig herdacht, net als de hierboven vermelde Dominosalon, door dezelfde beeldhouwer Lippens.